Herfst op de heide

Frustratie over de camera: Een foto is nooit een bevroren opname van je ogen. Je ogen kunnen veel meer nuance aan. Onderstaande twee beelden maakte ik met mijn telefoon.


Ik moet de lichte en de donkere versie zelf in elkaar photoshoppen om de werkelijkheid enigszins te benaderen.

De heide wordt opgerold! Ziet er heel vreemd uit en ik google op “heide oprollen Westerveld” om uit te zoeken waarom dit gebeurt. Blijkt er iemand Heidi Westerveld te heten! Haha, zo kom ik niet verder. Weet iemand het toevallig?

One Reply to “Herfst op de heide”

  1. “Heidegebied is een bijzonder type halfnatuurlijk cultuurlandschap dat zonder beheer snel zal vergrassen en verbossen.”

    “Anno 2010 is plaggen een veel gebruikte beheermaatregel, die veelal machinaal gebeurt. Het dient om de heidevegetatie te verjongen. Door het plaggen verdwijnt de strooisellaag en de onnatuurlijk verrijkte of vervuilde bovenste laag van de bodem waardoor de grond armer wordt aan voedingsstoffen. Dit geeft pioniervegetatie en heide de kans om opnieuw tot ontwikkeling te komen. Bij oudere heidevelden kan per plagbeurt 800 kg stikstof per hectare worden verwijderd. Hierdoor is eenmaal per tien jaar plaggen voldoende effectief. Alternatieve of aanvullende beheersmaatregelen zijn begrazing en bemaaiing.”

    Bron:
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van reCAPTCHA zijn van toepassing.